Nový rozpis tréninků starší a mladší přípravky platný od pondělí 10.9.2018

Starší a mladší přípravka (ročníky 2008 až 2014)
Trénují vždy v pondělí, úterý a čtvrtek od 16:00 do 17:15 na hřišti v Davli.
Hráče navštěvující družinu v ZŠ Davle si vyzvedne trenér.

Komentáře jsou zakázány.