Platby

Platby příspěvků budou probíhat na bankovní účet nebo sekretáři PFA panu Chaloupkovi.

Dopolední i odpolední trénink 500,-Kč

Pouze odpolední nebo dopolední trénink 300,-Kč

Platby provádějte na náš účet vedený u České spořitelny a.s.
nejpozději do posledního dne v měsíci na měsíc následující.

Číslo účtu: 534674309
Kód banky: 0800
Variabilní symbol: DMMRRRR (datum narození dítěte)
Konstantní symbol: 0308
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte, u jednorázových příkazů za jaké období

Pro platby v hotovosti bude vyhrazen vždy jeden den za 14 dní, kdy budete moci provést úhradu pokladníkovi PFA přímo na tréninku.

Komentáře jsou zakázány.